banner  

Gỗ Đức Thành (GDT) báo lãi 9,5 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ hai, 06/05/2024

Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) giải trình doanh thu và lợi nhuận tăng vì không giảm giá bán hàng nữa. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện dồn 2 nhà máy lại thành 1 để khai thác cho thuê.

Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu và lợi nhuận đồng loạt tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, doanh thu thuần trong quý đạt 68,9 tỷ đồng, tăng 8,3% so với quý I/2023. Giá vốn bán hàng tăng nhẹ nên lãi gộp cũng đạt 21,8 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý I/2024 không có biến động nhiều so với cùng kỳ, duy trì ở mức 2,3 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính lại giảm mạnh từ 3,6 tỷ đồng xuống còn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 83,4%.

Sau khi trừ các chi phí, Gỗ Đức Thành báo lãi 9,5 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2023.


Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ghi nhận được 11,7 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, Gỗ Đức Thành báo lãi 9,5 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo lý giải của Công ty, nguyên nhân giúp doanh thu biến động so với cùng kỳ là do tiêu dùng ở Mỹ và Châu Âu đang có tín hiệu phục hồi. Lượng tồn kho của khách sau thời gian dài không đặt hàng không còn nhiều.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng là do Công ty không giảm giá bán hàng nữa. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện dồn 2 nhà máy lại thành 1 nên ngoài việc tiết kiệm các chi phí quản lý, nhân sự, vận chuyển… thì công ty còn có thêm lợi nhuận từ việc cho thuê nhà xưởng đã dời đi.

Về tình hình tài chính của Công ty, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Gỗ Đức Thành ghi nhận ở mức 392,9 tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 119 tỷ đồng, tăng 50,6%, với khoản trả trước cho người bán ngắn hạn là 42,8 tỷ đồng, chiếm 36% trong khoản phải thu ngắn hạn.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 76% xuống còn 5,5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, số tiền gửi ngân hàng là 4 tỷ đồng, giảm 50%. Các khoản tương đương tiền cũng chỉ duy trì ở mức 1,6 tỷ đồng, giảm 89% so với đầu năm.

Theo kế hoạch, Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Gỗ Đức Thành sẽ được tổ chức vào ngày 18/5.

Việt Dũng

Nguồn baodautu.vn 03/05/2024

TAG:

Ý kiến bạn đọc