banner

Các loại thớt

 • Kích thước 34 x 20 x 1.5 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/màng co, 18 cái/thùng
  • Kích thước 29 x 22 x 1.2 cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
   • Kích thước 34 x 24 x 1.5 cm
   • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
   • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
    • Kích thước D31 x 4 cm
    • Nguyên liệu Gỗ tràm
    • Đóng gói Cái/màng co, 6 cái/thùng
     • Kích thước 36 x 29 x 4cm
     • Nguyên liệu Gỗ tràm
     • Đóng gói Cái/màng co, 4 cái/thùng
      • Kích thước 34 x 26.5 x 2.7cm
      • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
      • Đóng gói Bộ/màng co, 12 bộ/thùng
       • Kích thước 34 x 24 x 1.5cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
        • Kích thước 29 x 21 x 1.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
         • Kích thước 29.5 x 22 x 1.5 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
          • Kích thước 24 x 27 x 1.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
           • Kích thước 31 x 22 x 3 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Bộ 2 cái/màng co, 10 bộ/thùng
            • Kích thước 37 x 28,5 x 1,5 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng