Các loại thớt

 • Kích thước 34 x 20 x 1.2 cm.
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/màng co, 24 bộ/thùng.
  • Kích thước D25 x 1.8 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
   • Kích thước 34 x 24 x 1.8 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
    • Kích thước 29 x 25.5 x 15 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co, 18 cái/thùng.
     • Kích thước 29 x 20 x 1.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
      • Kích thước 34 x 24 x 1.7 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
       • Kích thước 29 x 20 x 1.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
        • Kích thước 24 x 17 x 1.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
         • Kích thước 29 x 20 x 1.5 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
          • Kích thước D29 x 1.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
           • Kích thước 24 x 23 x 1.5 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/màng co,12 cái/thùng
            • Kích thước 19 x 19 x 1 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/màng co,48 cái/thùng