Các loại thớt

 • Kích thước D31 x 4 Cm
 • Nguyên liệu Gỗ Đức Thành
 • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.025, 6 cái/ thùng 5 lớp
  • Kích thước 36 x 29 x 4 cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.025, 4 cái/ thùng 5 lớp.
   • Kích thước 34 x 26.5 x 2.7 cm
   • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
   • Đóng gói Bộ/màng co, 12 bộ/thùng.
    • Kích thước 34 x 24 x 1.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/ thùng.
     • Kích thước 29 x 21 x 1.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/ thùng.
      • Kích thước 29.5 x 22 x 1.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/ thùng
       • Kích thước 24 x 27 x 1.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/màng co, 24 bộ/thùng.
        • Kích thước 31 x 22 x 1.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Bộ 2 cái/màng co, 10 bộ/thùng
         • Kích thước 37 x 28,5 x 1,5 cm.
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.019, 12 cái/ thùng 5 lớp.
          • Kích thước 32 x 24,5 x 1,2 cm.
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.019, 24 cái/ thùng 5 lớp.
           • Kích thước 27,5 x 20 x 1 cm.
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.019, 36 cái/ thùng 5 lớp.
            • Kích thước 27 x 21 x 1.2 mm.
            • Nguyên liệu Gỗ Cao Su