banner  

Rèn tính kiên nhẫn

 • Kích thước 27 x 18.5 x 1.5 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su + MDF
 • Đóng gói Bộ/màng co, 24 bộ/thùng
 • Độ tuổi 3+
  • Kích thước 29.5 x 22 x 2.2 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su & MDF
  • Đóng gói Bộ/màng co, 18 bộ/thùng
  • Độ tuổi 3+
   • Kích thước 30 x 23 x 2 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su & MDF
   • Đóng gói Bộ/màng co, 24 bộ/ thùng
   • Độ tuổi 2+
    • Kích thước 26 x 27 x 16.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Bộ/thùng
    • Độ tuổi 3+
     • Kích thước 22 x 17 x 3.8 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su + Ván MDF
     • Đóng gói Bộ/màng co, 12 bộ/thùng
     • Độ tuổi 3+
      • Kích thước 26 x 11 x 21.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Bộ/hộp màu, 12 hộp/ thùng
      • Độ tuổi 3+
       • Kích thước 22 x 10.5 x 16.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/hộp màu, 12 hộp/thùng
       • Độ tuổi 2+
        • Kích thước 0.5 x 20 x 20 cm
        • Nguyên liệu Ván MDF
        • Đóng gói Bộ/hộp màu, 24 hộp/thùng
        • Độ tuổi 4+
         • Kích thước D25.5 x 25 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su + MDF
         • Đóng gói Cái/màng co, 6 cái/thùng
         • Độ tuổi 3+
          • Kích thước 7.5 x 7.5 x 7.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Bộ/ hộp PVC, 24 hộp/ thùng
          • Độ tuổi 4+
           • Kích thước 30 x 20 x 0.8 cm.
           • Nguyên liệu Ván MDF
           • Đóng gói Cái/ màng co, 24 cái/ thùng
           • Độ tuổi 2+
            • Kích thước 30 x 20 x 0.8 cm
            • Nguyên liệu Ván MDF
            • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/ thùng
            • Độ tuổi 3+