banner  

Thương hiệu ChopChop

 • Kích thước 32 x 22 x 5.1cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao su
 • Đóng gói Bộ/màng co/hộp màu, 5 hộp màu/thùng
  • Kích thước 39 x 26 x 5cm
  • Nguyên liệu Gỗ Tràm
  • Đóng gói Bộ/màng co/hộp màu,3 hộp màu/thùng
   • Kích thước 39 x 26 x 5cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Bộ/màng co/hộp màu, 3 hộp màu/thùng
    • Kích thước 36 x 29 x 7.2 cm
    • Nguyên liệu Gỗ Cao su
    • Đóng gói Bộ/màng co/hộp màu, 3 hộp màu/thùng
     • Kích thước 36 x 29 x 7.2cm
     • Nguyên liệu Gỗ Tràm
     • Đóng gói Bộ/màng co/hộp màu, 3 hộp màu/thùng
      • Kích thước 37.5 x 31.4 x 1.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ tràm
      • Đóng gói Bộ/nhãn/màng co,10 bộ/thùng
       • Kích thước 37.5 x 31.4 x 1.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Bộ/nhãn/màng co, 10 bộ/thùng
        • Kích thước 39 x 32 x 4.9cm
        • Nguyên liệu Gỗ Cao su
        • Đóng gói Bộ/màng co/hộp màu, 6 hộp màu/thùng
         • Kích thước 38.5 x 37 x 1.5cm
         • Nguyên liệu Gỗ tràm
         • Đóng gói Bộ/nhãn/màng co, 10 bộ/thùng
          • Kích thước 38.5 x 37 x 1.5cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Bộ/nhãn/màng co, 10 bộ/thùng
           • Kích thước 38.5 x 32.2 x 1.5cm
           • Nguyên liệu Gỗ tràm/gỗ cao su
           • Đóng gói Bộ/màng co, 10 bộ/thùng
            • Kích thước 32 x 22 x 1,5 cm
            • Nguyên liệu Gỗ tràm
            • Đóng gói cái/màng co,18 cái/thùng