banner  

Hồ Sơ Doanh Nghiệp

Thứ hai, 20/09/2021

 Vốn điều lệ

 Ngày thay đổi Số vốn (đồng) 
 26/04/2023 215.610.920.000
 07/03/2023 216.834.170.000
 14/02/2022 197.471.710.000 
 18/09/2021 179.803.580.000 
 05/01/2019 171.369.680.000 
 31/07/2018 163.941.760.000 
 28/11/2016 149.094.600.000 
 19/10/2016 142.611.880.000 
 24/12/2015 129.654.550.000 
 27/07/2015   124.468.370.000 
 09/01/2009 103.723.650.000 
 03/12/2008 74.100.900.000 
 17/04/2007 71.466.900.000 
 06/09/2006 64.116.900.000 
 03/03/2005 49.536.000.000 
 30/07/2004 40.050.000.000 
 12/09/2002 25.050.000.000 
 07/01/2002 15.050.000.000 
 08/08/2000 5.050.000.000 
 06/01/1993 105.000.000 

 Mức cổ tức qua các năm

Năm Tỷ lệ  Hình thức
2010 20%  Tiền mặt
2011 20%  Tiền mặt
2012 20%  Tiền mặt
2013 30%  Tiền mặt (25%) và cổ phiếu (5%)
2014 35%  Tiền mặt (20%) và cổ phiếu (15%)
2015 50%  Tiền mặt (40%) và cổ phiếu (10%)
2016 60%  Tiền mặt 
2017 70%  Tiền mặt (60%) và cổ phiếu (10%)
2018 50%  Tiền mặt 
2019 50%  Tiền mặt
2020 40%  Tiền mặt 
2021  40%  Tiền mặt (30%) và cổ phiếu (10%)
2022 30%  Tiền mặt

 Cổ phiếu niêm yết và lưu hành

 Niêm yết tại

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose) 

 Mã chứng khoán  GDT 
 Ngày niêm yết 17/11/2009 
 Vốn điều lệ niêm yết đầu tiên 103.723.650.000 đồng 
 Giá ngày giao dịch đầu tiên 36.000 đồng 
 Vốn điều lệ niêm yết hiện tại  215.610.920.000 đồng 

 Cơ cấu sở hữu (Ngày 13/03/2021)

 Cổ Đông Cổ Phần  Tỷ Lệ (%) 
 -  Trong nước 13.470.794  78,61 
  • Cá nhân
13.431.067  78,38 
  • Tổ chức
39.727  0,23 
 -   Nước ngoài 3.397.014  19,82 
  • Cá nhân
1.058.169  6,17 
  • Tổ chức
2.338.845  13,65 
 -   Cổ phiếu quỹ 269.160  1,57 
 -   Tổng cộng 17.136.968  100 

TAG:

Ý kiến bạn đọc