Nhà đầu tư xem GDT cũng xem: APC IMP DLG NDN PDN

CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành

Mã quan tâm: VNM (3,577) - FLC(2,940) - VNB (2,711) - MWG (2,321) - LUT(2,204)
Nhóm ngành:

Sản xuất

Ngành:

Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo số 1018/TB-SGDHCM ngày 05/10/2015

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa 0
Dư mua 0
Dư bán 0
Cao 52T 0
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng