banner  

GDT – doanh thu thuần quý 01/2024 đạt 68.682.470.722 đồng và lợi nhuận sau thuế là 9.518.631.896 đồng

Thứ hai, 20/05/2024

Ngày 18/05/2024; CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.

Năm 2023 là giai đoạn có quá nhiều biến cố, từ biến đổi khí hậu cho tới xung đột địa chính trị, lạm phát và cuối cùng là sự hồi phục chậm chạp của nhu cầu.

Với sự hồi phục của đơn hàng, tình hình kinh doanh của GDT trong quý 01/2024, chỉ cải thiện nhẹ, với doanh thu gần 70 tỷ đồng và lãi ròng 9.5 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận hợp nhất Quý 01/2024 biến động so với Quý 01/2023 chủ yếu là:  doanh thu tăng do tiêu dùng ở Mỹ và Châu Âu đang có những tín hiệu phục hồi. Lượng tồn kho của khách sau thời gian dài không đặt hàng không còn nhiều.  Lợi nhuận sau thuế tăng do năm nay công ty không giảm giá bán nữa. Bên cạnh đó, công ty thực hiện dồn 02 nhà máy lại thành 01, nên ngoài việc tiết kiệm các chi phí quản lý, nhân sự, vận chuyển… Công ty còn có thêm lợi nhuận từ việc cho thuê nhà xưởng đã dời đi.

Theo báo cáo năm tài của GDT kết thúc ngà 31/03/2024 cho thấy: doanh thu thuần trong Quý 01/2024, đạt 68.682.470.722 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9.518.631.896 đồng. Giá vốn bán hàng tăng nhẹ nên lãi gộp cũng đạt 21,8 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý 0I/2024 không có biến động nhiều so với cùng kỳ, duy trì ở mức 2,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm mạnh từ 3,6 tỷ đồng xuống còn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 83,4%.

Tình hình tài chính của Công ty; tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của GDT, ghi nhận ở mức 392,9 tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 119 tỷ đồng, tăng 50,6%, với khoản trả trước cho người bán ngắn hạn là 42,8 tỷ đồng, chiếm 36% trong khoản phải thu ngắn hạn. Tiền và các khoản tương đương giảm 76% xuống còn 5,5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, số tiền gửi ngân hàng là 04 tỷ đồng, giảm 50%. Các khoản tương đương tiền cũng chỉ duy trì ở mức 1,6 tỷ đồng, giảm 89% so với đầu năm.

Năm 2024; GDT đặt mục tiêu doanh thu gần 366 tỷ đồng và lãi sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 65% so với năm trước. Mức tăng trưởng kỳ vọng có vẻ cao, nhưng thực tế là do so với mức nền thấp năm 2023 và mức lãi 60 tỷ đồng cũng thấp hơn nhiều so với những năm trước.

Để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, GDT đã tuyển dụng thêm nhiều lao động, mua thêm máy móc… Tính tới cuối quý 01/2024, lượng nhân viên tại Công ty là 768 người, tăng gần 100 người so với cuối năm 2023. Để hỗ trợ cho việc mua lại nhà xưởng, GDT vừa thông qua nghị quyết vay vốn 90 tỷ đồng với ngân hàng BIDV.

Lê Năm

Nguồn dautuhoinhap.net 18/05/2024

Ý kiến bạn đọc