banner  

Gỗ Đức Thành đã báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024

Thứ hai, 20/05/2024

Sáng ngày 18/05 tại TP.HCM Công ty Gỗ Đức Thành đã báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2024.HĐCĐ đã thông qua các nội dung liên quan đến tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.

Theo báo cáo của Ban tổng giám đốc, năm 2023, Gỗ Đức Thành đạt tổng doanh thu thuần 310,9 tỷ đồng, chỉ đạt 60% kế hoạch và bằng gần 80% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 36,4 tỷ đồng, chỉ đạt 49% so với kế hoạch và bằng 53% so với thực hiện năm 2022.

Bà Lê Hải Liễu TGĐ – Công ty Gỗ Đức Thành phát biểu tại buổi họp ĐHCĐ

Một trong những giải pháp mang tính đột phá trong năm 2023 mà Gỗ Đức Thành thực hiện là sắp xếp, chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy tại TP.HCM, tập trung về nhà máy tại thành phố Tân Uyên. Ngoài việc tinh gọn, tiết giảm chi phí quản lý, vận chuyển giữa hai nhà máy, Gỗ Đức Thành còn tạo được nguồn thu gần 10 tỷ đồng từ việc cho thuê nhà máy, kho xưởng tại TP.HCM.

Toàn cảnh buổi ĐHCĐ

Với kết quả kinh doanh không như mong đợi và ưu tiên dành nguồn vốn để đầu tư nhà xưởng mới, Gỗ Đức Thành đề xuất giảm tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 từ 30% xuống còn 20%, trong đó đã thực hiện tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt hồi đầu năm nay và sẽ chia 10% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu.

Chính vì vậy, đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là hơn 2,147 triệu cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phối.

Gỗ Đức Thành cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 5%, tương đương với khoảng 1,073 triệu cổ phiếu. Mệnh giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, bà nhận định, kho hàng của các nhà nhập khẩu đã cạn sau thời gian ngưng, giảm đơn hàng và bắt đầu đặt hàng trở lại. Bên cạnh đó, việc sắp xếp sản xuất, triển khai các hoạt động đầu tư của công ty bắt đầu phát huy hiệu quả. Chính vì vậy, Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 là 365,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 65% với với năm 2023. Dự kiến chia cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt, vừa cổ phiếu.

“So với năm 2023 thì mục tiêu lợi nhuận năm 2024 khá cao nhưng so với thực hiện của các năm trước thì vẫn không bằng. Với nội lực vững vàng của Gỗ Đức Thành, chỉ cần tín hiệu lạc quan từ tình hình kinh tế chung thì chúng tôi tự tin hoàn thành kế hoạch này”, bà Lê Hải Liễu nhấn mạnh với các cổ đông.

Niên độ tài chính năm 2023 là một thời kỳ đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sự khó khăn bắt nguồn từ nhiều yếu tố không tiên liệu được và kéo dài như cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, cuộc chiến tranh khác mới bùng lên vào tháng 10/2023 ở dải Gaza – Trung Đông gây biến động thị trường tài chính và giá cả hàng hóa toàn cầu. Kinh tế thế giới rơi vào tình trạng lạm phát cao dẫn đến tiêu dùng giảm, đặc biệt là Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề, riêng Châu Á thì tiền tệ mất giá so với USD nên tác động mạnh đến chi tiêu.
Đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế vĩ mô, công ty GĐT đã rất linh hoạt trong việc tìm kiếm đơn hàng để duy trì sản xuất, nuôi dưỡng người lao động, giữ khách hàng

P.V

Nguồn kinhtengaynay.com 20/05/2024

Ý kiến bạn đọc