banner  

Doanh thu Cty Gỗ Đức Thành đạt hơn 300 tỷ, hoàn thành 60% kế hoạch cả năm 2023

Thứ hai, 20/05/2024

Sáng 18/5, Công ty Cổ phần Gỗ Đức Thành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Năm 2024, Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu đạt doanh thu 365,6 tỷ đồng, tăng 118% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 60 tỷ đồng, tăng 165% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Về phân phối lợi nhuận năm 2023, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 36,4 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đề xuất trích 1,8 tỷ đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế, vào quỹ khen thưởng và phúc lợi. Dự kiến, công ty sẽ chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Tuy nhiên, để đầu tư mua nhà xưởng mới, công ty đề xuất giảm tỷ lệ này xuống 20%. Phần cổ tức 10% còn lại sẽ được chi trả bằng cổ phiếu sau đại hội nếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Kết quả kinh doanh của GDT trong năm 2023 cho thấy lợi nhuận trước thuế đạt 45,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế còn lại là 36,4 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2022 và đạt 49% so với kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, lợi nhuận sau thuế của Gỗ Đức Thành là 9,5 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành khoảng 15,8% kế hoạch năm. Công ty giải thích rằng lợi nhuận tăng nhờ không giảm giá bán hàng nữa và việc hợp nhất hai nhà máy lại thành một. Việc này giúp tiết kiệm chi phí quản lý, nhân sự, vận chuyển và tạo thêm lợi nhuận từ việc cho thuê nhà xưởng cũ.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ trình đại hội thông qua đề xuất sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty liên quan đến các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

N.A

Nguồn nhipsongsaigon.com 18/05/2024

Ý kiến bạn đọc