banner  

Gỗ Đức Thành - Khánh thành khoa ung bươu huyết học bệnh viện Nhi Đồng 2 Năm 2011