banner  

Trương Thị Diệu Lê

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Lê hiện là Tổng Giám đốc tại Mekong Capital, chuyên trách khối văn phòng, bao gồm Tài chính - Kế toán, Nhân sự, Quan hệ Nhà Đầu tư, Quản lý Môi trường & Xã hội (Phát triển Bền vững), Hành chính và IT. Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị về tài chính, nhân sự, đầu tư… Trước khi tham gia Mekong Capital, bà đã từng làm Trợ lý Phó Tổng Giám đốc tại Venetian Blind tại Montclair, California, Chuyên viên Tư vấn Thuế tại KPMG Việt Nam, và Trợ lý Tổng Giám đốc tại Công ty May - Xây dựng Huy Hoàng.

Bà Diệu Lê đã từng hợp tác với Công ty Gỗ Đức Thành khi Quỹ Mekong Enterprise Fund do Mekong Capital tư vấn đầu tư vào GDT năm 2005, vì vậy, Bà có kinh nghiệm và hiểu về GDT khá nhiều. Bà được Đại hội đồng cổ đông GDT bầu chọn là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Gỗ Đức Thành nhiệm kỳ 2020-2024.

Bà Diệu Lê sinh năm 1976. Bà có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học California Polytechnic University tại Pomona, California.