banner  

Hoàng Anh Tuấn

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Tuấn sinh năm 1975, Ông là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Cử nhân Luật và đã có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư.

Ông giữ các chức vụ là Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư Công ty TNHH Arthur Andersen Việt Nam, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Giám đốc Nghiệp vụ tư vấn Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, Giám đốc Khối tư vấn Thuế M&ACông ty TNHH KPMG Việt Nam, và hiện nay là Giám đốc Công ty TNHH Business Insight Việt Nam. Ông được Đại hội đồng cổ đông GDT bầu chọn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Gỗ Đức Thành nhiệm kỳ 2020-2024.