Các loại khác

 • Kích thước 24 x 24 x 2 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Kích thước 20.5 x 20.5 x 2 cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
   • Kích thước 18.5 x 18.5 x 2 cm
   • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
    • Kích thước 34 x 24 x 2 cm.
    • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
     • Kích thước 30.5 x 20.5 x 2 cm.
     • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
      • Kích thước 27 x 18.5 x 2 mm.
      • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
       • Kích thước 27 x 18.5 x 2 cm
       • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
       • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/ thùng.
        • Kích thước 30.5 x 20.5 x 2 cm
        • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
        • Đóng gói Bộ/màng co, 24 cái/ thùng
         • Kích thước 34 x 24 x 2 cm
         • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
         • Đóng gói cái/bao ny long, 12 cái/ thùng.
          • Kích thước D26.5 x 1.7 cm
          • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
          • Đóng gói cái/nhãn/bao nylon, 18 cái/thùng 5 lớp
           • Kích thước D24 x 1.7 cm
           • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
           • Đóng gói cái/nhãn/bao ni lông, 24 cái/thùng
            • Kích thước D21.5 x 1.7 cm
            • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
            • Đóng gói Cái/nhãn/bao nylon, 24 cái thùng 5 lớp