Các loại khác

 • Kích thước D26.5 x 1.7 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói cái/nhãn/bao nylon, 18 cái/thùng 5 lớp
  • Kích thước D24 x 1.7 cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Đóng gói cái/nhãn/bao ni lông, 24 cái/thùng
   • Kích thước D21.5 x 1.7 cm
   • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
   • Đóng gói Cái/nhãn/bao nylon, 24 cái thùng 5 lớp
    • Kích thước D24 x 1.7 Cm
    • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
    • Đóng gói Cái/nhãn/ bao nylon, 24 Cái/thùng
     • Kích thước D21.5 x 1.7 Cm
     • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
     • Đóng gói Cái/nhãn/bao nylon, 24 cái/thùng 5 lớp
      • Kích thước D26.5 x 1.7 Cm
      • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
      • Đóng gói Cái/nhãn bao nylon, 18 cái/thùng 5 lớp
       • Kích thước 2.3 x 4 x 1.4 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói 50 cái/thùng
        • Kích thước 29 x 5 x 1.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/bao nylong, 24 cái /thùng
         • Kích thước 29 x 5 x 1.5 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/bao nylong, 24 cái /thùng
          • Kích thước 36 x 25.5 x 5.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Bộ/bao nylong, 6 cái /thùng
           • Kích thước 38 x 28 x 5 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Bộ/bao nylong, 6 cái /thùng