banner

Các loại khác

 • Kích thước KT: 25 x 14 x 8.8 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/ màng co, 9 cái/ thùng.
  • Kích thước KT: 12 x 12 x 16 cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Đóng gói Cái/ bao ny long, 24 cái/ thùng.
   • Kích thước KT: 330 x 200 x 20 mm
   • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
   • Đóng gói Cái/ màng co, 24 cái/ thùng
    • Kích thước 330 x 290 x 17 mm
    • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
    • Đóng gói Cái/ màng co, 16 cái/ thùng.
     • Kích thước 330 x 220 x 17 mm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/ màng co, 16 cái/ thùng.
      • Kích thước 29 x 6,1 x 0,8 cm.
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/ nhãn treo/ màng co 0.019, 48 cái/ thùng 5 lớp.
       • Kích thước 29 x 6,1 x 0,8 cm.
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/ nhãn treo/ màng co 0.019, 48 cái/ thùng 5 lớp.
        • Kích thước 24 x 24 x 2 cm
        • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
         • Kích thước 20.5 x 20.5 x 2 cm
         • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
          • Kích thước 18.5 x 18.5 x 2 cm
          • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
           • Kích thước 34 x 24 x 2 cm.
           • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
            • Kích thước 30.5 x 20.5 x 2 cm.
            • Nguyên liệu Gỗ Cao Su