Các loại dắt dao

 • Kích thước 13.4 x 9 x 23.2 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Cái/màng co,12 cái/thùng
  • Kích thước 24 x 9 x 19 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/màng co,12 cái/thùng
   • Kích thước 16 x 8.5 x 20 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/màng co,12 cái/thùng
    • Kích thước 40.8 x 23.8 x 23 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co,6 cái/thùng