Các loại khác

 • Kích thước 42 x 42 x 75 cm
 • Nguyên liệu Gỗ tràm
 • Đóng gói Cái/thùng
  • Kích thước 28 x 14 x 10 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.019/ 9 cái/ thùng 5 lớp.
   • Kích thước 4 x 5 x 15 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/ màng co/thùng
    • Kích thước 9 x 9 x 2.2 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/ màng co,48 cái/thùng
     • Kích thước 9. 5 x 12.6 x 9.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói 30 cái/thùng
      • Kích thước 30.5 x 33.5 x 12.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói 6 cái/ thùng
       • Kích thước 21 x 14.7 x 43.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói 6 cái/ thùng
        • Kích thước 3.5 x 20.5 x 17 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói 48 cái/thùng
         • Kích thước 19.2 x 8.5 x 26.3 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/màng co12 cái/thùng
          • Kích thước 21 x 13.5 x 20 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái /màng co20 cái/thùng
           • Kích thước D12 x 30.5 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/ bao ny lon20 cái/ thùng
            • Kích thước 12 x 12 x 33 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/bao ni long, 12 cái/ thùng