Sản Xuất

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 08/11/2017 Nhân viên QC Khu phố Tân Hội, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 30/12/2017