Sản Xuất

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 09/01/2019 Thủ kho vật tư Tân Hội, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 30/4/2019