Sản Xuất

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 01/06/2017 Nhân viên điện Khu phố Tân Hội, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 01/09/2017
2 22/12/2016 Nhân viên QC Khu phố Tân Hội, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 30/11/2017