Gỗ Đức Thành tái đánh giá BSCI thành công

Thứ tư, 29/07/2020

Vào ngày 21/7/2020 vừa qua, Tổ chức Bureau Veritas đã đến Công ty cổ phần Gỗ Đức Thành thực hiện việc tái đánh giá nhà máy theo tiêu chuẩn của BSCI. Kết quả tái đánh giá lần này Đức Thành đã thăng hạng từ mức C lên mức A, đây là mức cao nhất trong 5 mức của BSCI ( A, B, C, D, E ) tức là đạt 5/5 mức tiêu chuẩn.

Khi cam kết tuân thủ theo Bộ quy tắc BSCI nghĩa là Công ty thừa nhận và cam kết thực hiện các chính sách của mình phù hợp với các tiêu chuẩn xã hội và môi trường theo Bộ quy tắc ứng xử của BSCI.

Để đạt được kết quả này đó là sự cố gắng, nổ lực của Ban lãnh đạo cùng tập thể CB-CNV toàn Công ty, khi đạt BSCI Công ty không chỉ cam kết tuân thủ các hoạt động trên các nguyên tắc phù hợp với luật pháp Việt Nam và công ước Quốc tế, mà còn góp phần tạo ra môi trường làm việc minh bạch và công bằng hơn.

bsci

Hồng Hạnh

TAG:

Ý kiến bạn đọc