banner  

Lê Hải Liễu

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Liễu sinh năm 1962, Bà từng là giảng viên Khoa Thống kê - Toán trường Đại học Kinh tế Tp.HCM trong 7 năm, sau đó đi tu nghiệp 2 năm tại Cộng hòa liên bang Đức và về làm việc tại Đức Thành đến nay.

Bà Liễu là người đã lãnh đạo Công ty phát triển từ một cơ sở chế biến gỗ có vốn hơn 2 tỷ đồng và 100 công nhân năm 1993 trở thành Công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán Hose vào năm 2009 với số vốn 103 tỷ và có hơn 1.000 cán bộ công nhân viên.

Trong suốt quá trình phát triển của GDT, Bà là linh hồn, là người tập hợp lực lượng cũng như có tầm nhìn xa và luôn đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng trong từng giai đoạn để giữ vững sự tăng trưởng của GDT.

Từ năm 2012 đến nay Bà Liễu đã từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc mà chỉ tập trung vào vai trò Chủ tịch HĐQT. Bà là người cố vấn “đặc biệt” cho Tổng Giám đốc kế nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến việc điều hành và quản lý Công ty.