banner  

Bùi Tường Anh

Bà Tường Anh sinh năm 1976, hiện là Giám đốc Tài chính tại Red Wok JSC. Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị về tài chính, kế toán và từng đảm nhận các vị trí công tác như Giám đốc Điều hành tại Mekong Capital Ltd. & Somewhereland JSC., trưởng phòng tư vấn tài chính tại Mekong Capital Ltd., trưởng nhóm kiểm toán tại Ernst & Young Việt Nam.

Bà Tường Anh đã từng hợp tác với Công ty Gỗ Đức Thành khi Quỹ Mekong Enterprise Fund do Mekong Capital tư vấn đầu tư vào GDT năm 2005, vì vậy, Bà có kinh nghiệm và hiểu về GDT khá nhiều. Bà được Đại hội đồng cổ đông Công ty Gỗ Đức Thành bầu chọn là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.