banner  

Nguyễn Hà Ngọc Diệp

  • Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  • Sinh năm: 1975
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán quốc tế.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Ngọc Diệp sinh năm 1975, tốt nghiệp Thạc sỹ Kế toán quốc tế. Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kinh doanh... Bà đã từng kinh qua các công việc Phó phòng kinh doanh Xuất khẩu, trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Đức Thành, Kế toán trưởng ban Quản lý Trật tự Du lịch thuộc Công ty dịch vụ Công ích TNXP, Kế toán quản lý kho và tài sản tại Công ty DKSH VN, kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Sỹ Việt (thuộc tập đoàn DKSH). Bà được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc công ty từ tháng 01/2019 và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.