banner  

Trương Thị Bình

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Bình tốt nghiệp Cử nhân ngoại ngữ trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP. HCM. Bà vào làm việc và gắn bó với Công ty Gỗ Đức Thành từ năm 1996 đến nay. Bà là người lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như quản lý, điều hành, giám sát công việc của nhân viên phòng xuất khẩu Công ty Đức Thành trong nhiều năm qua. Trong suốt hơn 20 năm qua Bà đã làm việc tại các vị trí Nhân viên kinh doanh xuất khẩu, Phó phòng Kinh doanh xuất khẩu, Trưởng phòng Kinh doanh xuất khẩu, Giám đốc kinh doanh. Bà được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng ban kiểm soát từ ngày 17/06/2020.