banner

Trần Xuân Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Nam sinh năm 1966, Ông là cử nhân Kinh tế và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh chứng khoán. Ông đã từng đảm nhận các vị trí công tác như: Quản lý và điều hành SXKD tại Công ty Dệt may thương mại Tiên Phong, Giám đốc khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Cty CP Chứng khoán TP.HCM, PhóTổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí - Giám đốc CN nhánh TP.HCM, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phương Nam. Hiện Ông là Giám đốc Tư vấn TCDN Cty CP Chứng Khoán Tân Việt. Ông là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Đức Thành. Ông đã cố vấn rất hữu hiệu cho GDT về các chiến lược đầu tư, niêm yết, quản trị công ty và quan hệ cổ đông.