Trần Ngọc Hùng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Hùng sinh năm 1979. Ông là Thạc sĩ Tài chính, CPA. Ông từng giữ các chức vụ Kế toán tổng hợp Công ty CP Phân bón Bình Điền, Chuyên viên tư vấn Công ty CP Chứng khoán Bản Việt, Giám sát tài chính Cty Liên doanh Mercedes-Benz VN, Kế toán trưởng Công ty TNHH UhlSystem VN… Từ 4/2014 - 4/2016, Ông là Trưởng Ban kiểm soát Công ty gỗ Đức Thành. Ngày 23/4/2016, Ông chuyển đổi từ vị trí Trưởng Ban kiểm soát sang làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Đức Thành.