Gỗ Đức Thành ủng hộ chương trình “Vì nữ sinh hiếu học, vượt khó”