Gỗ Đức Thành tham gia giải Marathon Tp.Hồ Chí Minh 2018