Tạp chí Gỗ và Nội Thất phỏng vấn Bà Lê Hải Liễu- Chủ tịch HĐQT Công ty Gỗ Đức Thành: "Khó khăn là lúc phải sẵn sàng"

Thứ bảy, 09/01/2021

21.01.09-TYp_chi_GY_va_NYi_thYt_phYng_vYn_CT_HYQT_GDTjpg_Page2

21.01.09-TYp_chi_GY_va_NYi_thYt_phYng_vYn_CT_HYQT_GDTjpg_Page3
21.01.09-TYp_chi_GY_va_NYi_thYt_phYng_vYn_CT_HYQT_GDTjpg_Page4
21.01.09-TYp_chi_GY_va_NYi_thYt_phYng_vYn_CT_HYQT_GDTjpg_Page5

Theo: Quý Yên - Tạp chí Gỗ và Nội thất số 77 Ngày 09/01/2021

TAG:

Ý kiến bạn đọc