Sáng tạo

 • Kích thước 8.2 x 7 x 4.5 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Bộ/ bao nylong/ hộp màu,24 hộp/ thùng
 • Độ tuổi 3+
  • Kích thước 10.8 x 9.4 x 25 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Bộ/ nhãn treo/ 6 cái/ thùng
  • Độ tuổi 2+
   • Kích thước 27 x 2 x 6 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/ bao nylon/ hộp màu, 24 hộp/ thùng.
   • Độ tuổi 3+
    • Kích thước 22 x 22 x 6 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co, 12 cái/ thùng
    • Độ tuổi 4+
     • Kích thước 13 x 3 x 15 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/bao nylong, 24 cái/ thùng
     • Độ tuổi 2+
      • Kích thước 29 x 27 x 4.3 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/ màng co/ hộp màu, 12 hộp/ thùng
      • Độ tuổi 3+
       • Kích thước 26 x 13 x 3.8 cm.
       • Nguyên liệu Ván MDF
       • Đóng gói Cái/ màng co, 12 cái/ thùng.
       • Độ tuổi 3+
        • Kích thước 10.8 x 10.8 x 3.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Bộ/ bao zipper/ nhãn, 10 cái/ thùng.
        • Độ tuổi 3+
         • Kích thước 25.3 x 16.4 x 3.8 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Bộ/ nhãn/ màng co, 6 hộp/ thùng
         • Độ tuổi 4+
          • Kích thước 27.7 x 20 x 1.4 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Bộ/ nhãn/ màng co, 24 bộ/ thùng.
          • Độ tuổi 4+
           • Kích thước 25.2 x 16.2 x 6 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Bộ/ nhãn/ màng co, 6 bộ/ thùng
           • Độ tuổi 3+
            • Kích thước 9 x 9 x 15 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/ nhãn treo, 24 cái/ thùng
            • Độ tuổi 2+