Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước 430x550x910
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói 430x550x910
  • Kích thước 445 x 440 x 860 mm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Đóng gói Cái/ hàng tháo rời, lót mút, quấn nylon/ 2 cái thùng
   • Kích thước 530x535x695
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói 530x535x695
    • Kích thước 530x535x695
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói 530x535x695
     • Kích thước 530x535x695
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói 530x535x695
      • Kích thước 440x505x800
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói 440x505x800
       • Kích thước 440x505x800
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói 440x505x800