Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước 46 x 53 x 83.5 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/Thùng
  • Kích thước D600x680 Cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói cái/Thùng
   • Kích thước 32 x 32 x 88 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/ thùng
    • Kích thước 32 x 32 x 88 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/ thùng
     • Kích thước 32 x 32 x 68 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/ thùng
      • Kích thước 630x880x1000 - 430x520x371
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Bộ/ 2 thùng
       • Kích thước 630x880x1000 430x520x370
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Bộ/ 2 thùng
        • Kích thước D34 x 52.8 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/thùng
         • Kích thước 29 x 35.5 x 64 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/thùng
          • Kích thước 460x530x835
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói 460x530x835
           • Kích thước 600x600x680
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói 600x600x680
            • Kích thước D600x680
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói D600x680