Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước D34 x 52.8 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Cái/thùng
  • Kích thước 29 x 35.5 x 64 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/thùng
   • Nguyên liệu Gỗ Cao su
   • Đóng gói Cái/Thùng
    • Kích thước 60 x 60 x 68 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/Thùng
     • Kích thước 43 x 55 x 91 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/thùng
      • Kích thước 44.5 x 44 x 86 cm
      • Nguyên liệu Gỗ Cao su
      • Đóng gói Cái/Thùng
       • Kích thước D30 x 44 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/Thùng
        • Kích thước 53 x 53.5 x 69.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/Thùng
         • Kích thước 53 x 53.5 x 69.5 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái /Thùng
          • Kích thước 53 x 53.5 x 69.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/thùng
           • Kích thước 44 x 50.5 x 80
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/ thùng
            • Kích thước 44 x 50.5 x 80 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/Thùng