Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước 460x530x835
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói 460x530x835
  • Kích thước 600x600x680
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói 600x600x680
   • Kích thước D600x680
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói D600x680
    • Kích thước 430x550x910
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói 430x550x910
     • Kích thước 445 x 440 x 860 mm
     • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
     • Đóng gói Cái/ hàng tháo rời, lót mút, quấn nylon/ 2 cái thùng
      • Kích thước 530x535x695
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói 530x535x695
       • Kích thước 530x535x695
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói 530x535x695
        • Kích thước 530x535x695
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói 530x535x695
         • Kích thước 440x505x800
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói 440x505x800
          • Kích thước 440x505x800
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói 440x505x800