banner  

Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước 63x88x100/ 43x52x37 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Bộ/ 2 thùng
  • Kích thước 45 x 30.5 x 19 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/màng co, 6 cái/thùng
   • Kích thước 60 x 60 x 44.5 cm
   • Nguyên liệu Gổ Tràm
   • Đóng gói Cái/thùng
    • Kích thước 60 x 40 x 44.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ tràm
    • Đóng gói Cái/thùng
     • Kích thước 29 x 29 x 24.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ Tràm
     • Đóng gói Cái/nilon quấn kiện
      • Kích thước 29 x 29 x 24.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ Tràm
      • Đóng gói Cái/nilon quấn kiện
       • Kích thước 38 x 48 x 54 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/thùng
        • Kích thước D37 x 44 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/nilon quấn kiện, 4 cái/thùng
         • Kích thước 37 x 37 x 44 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/nilon quấn kiện, 4 cái/thùng
          • Kích thước D30 x 44 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/nilon quấn kiện, 4 cái/thùng
           • Kích thước D34 x 52.8 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/thùng
            • Kích thước 35.5 x 29 x 61.5 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/thùng