Rèn tính kiên nhẫn

 • Kích thước 30 x 23 x 2 cm
 • Nguyên liệu Ván ép
 • Đóng gói Cái/nhãn/màng co, 24 cái/thùng
 • Độ tuổi 2+
  • Kích thước 22 x 17 x 3.8 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su + Ván MDF
  • Đóng gói Bộ/ nhãn/ màng co, 12 bộ/ thùng
  • Độ tuổi 3+
   • Kích thước 22 x 17 x 3.8 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su + Ván MDF
   • Đóng gói Bộ/ nhãn/ màng co, 12 bộ/ thùng
   • Độ tuổi 3+
    • Kích thước 26 x 11 x 21.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su + Ván ép
    • Đóng gói Bộ/ m.co/ hộp màu, 12 hộp/ thùng
    • Độ tuổi 3+
     • Kích thước 22 x 10.5 x 16.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/ hộp màu/ 12 hộp/ thùng
     • Độ tuổi 2+
      • Kích thước 28 x 28 x 6 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Bộ/ b.nylon/ hộp trắng, 12 hộp/ thùng
      • Độ tuổi 3+
       • Kích thước 0.5 x 14 x 20 cm
       • Nguyên liệu Ván MDF
       • Đóng gói Bộ/bao zipper/hộp màu, 24 hộp/ thùng
       • Độ tuổi 4+
        • Kích thước 0.5 x 14 x 20 cm
        • Nguyên liệu Ván MDF
        • Đóng gói Bộ/bao zipper/hộp màu, 24 hộp/ thùng
        • Độ tuổi 4+
         • Kích thước 0.5 x 14 x 20 cm
         • Nguyên liệu Ván MDF
         • Đóng gói Bộ/bao zipper/hộp màu, 24 hộp/ thùng
         • Độ tuổi 4+
          • Kích thước 0.5 x 20 x 20 cm
          • Nguyên liệu Ván MDF
          • Đóng gói Bộ/bao zipper/hộp màu, 24 hộp/ thùng
          • Độ tuổi 4+
           • Kích thước 0.5 x 17 x 20 cm
           • Nguyên liệu Ván MDF
           • Đóng gói Bộ/bao zipper/hộp màu, 24 hộp/ thùng
           • Độ tuổi 4+
            • Kích thước 7.5 x 7.5 x 7.5 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Bộ/ hộp PVC, 24 hộp/ thùng
            • Độ tuổi 4+