Nguyễn Thị Thanh Huyền

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Thanh Huyền tốt nghiệp Cử nhân Kế toán - Đại học Thương mại TP.HCM. Bà Huyền đã gắn bó với Công ty Gỗ Đức Thành từ năm 1995 đến nay. Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác điều hành, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhân sự, bà giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng văn hóa cũng như phát triển đội ngũ quản lý và nguồn lực nội bộ cho Công ty. Trong 21 năm công tác tại Công ty Đức Thành, Bà đã từng giữ các chức vụ: Nhân viên kinh doanh nội địa kiêm kế toán kho, Trưởng phòng HCNS. Từ tháng 11/2012 đến nay, Bà Huyền được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Hành chánh nhân sự và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.