Nguyễn Công Hiếu

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Hiếu sinh năm 1961, Ông là Cử nhân Kinh tế ngoại thương; Kỹ sư cơ khí; Pr. CEO. Ông đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chánh. Ông đã từng giữ các chức vụ Kế hoạch, Pháp chế Cty Transimex-Saigon, Trưởng Trung tâm Kho cảng ICD Transimex-Saigon, Phó Trưởng phòng Hành chánh Cty Transimex-Saigon, Trưởng phòng Hành chánh Cty Transimex-Saigon. Hiện, Ông là Giám đốc Công ty, Công ty MTV Bất động sản Transimex- Saigon. Ông là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Gỗ Đức Thành. Ông am hiểu các chính sách luật và đã cố vấn rất hữu hiệu cho GDT về nhiều vấn đề...