Lê Như Vũ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Vũ sinh năm 1985, Ông từng du học và tốt nghiệp Đại học tại Mỹ. Ông giữ các chức vụ là Giám đốc đối ngoại Công ty Sapuwa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sapuwa, và hiện nay là Tổng Giám đốc Công ty Sapuwa. Ông được Đại hội đồng cổ đông GDT bầu chọn là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Gỗ Đức Thành nhiệm kỳ 2015-2019.