Khuyến mại tại Metro

Thứ ba, 04/05/2010

Từ 02/09/2010 – 29/09/2010 Gỗ Đức thành có tham gia chương trình khuyến mại trên Metro Mail 1019 - 1020, giảm giá trong hệ thống siêu thị Metro những mặt hàng sau:

- Tủ treo chìa khóa (Mã số : 41231) - (1)
- Hàng rào treo chìa khóa (Mã số: 45231)
- (2)
- Tủ thuốc cửa mica (Mã số: 40241) - (3)
- Kệ giầy dép 3 tầng (Mã số: 47371) - (4)
- Bàn điện thoại nhỏ (Mã số: 31011) - (5)
- Kệ góc 3 tầng (Mã số: 40021) - (6)
- Kệ CD 18 đĩa (Mã số: 41041) - (7)
Hình ảnh các sản phẩm được khuyến mãi:


<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="ke_giay" src="images/stories/san-pham/san-pham-ban-ghe/ke_giay.jpg" width="87" height="73" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="31011K_300_x_300" src="images/stories/31011K_300_x_300.jpg" width="91" height="91" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="40021K-_ban_de_dt_300_x_300" src="images/stories/40021K-_ban_de_dt_300_x_300.jpg" width="92" height="92" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="41041KSET_300_x_300" src="images/stories/41041KSET_300_x_300.jpg" width="93" height="93" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">(4)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(5)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(6)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(7)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

41231

moc_chia_khoa

tu_thuoc

(1)

(2)

(3)

ke_giay

31011K_300_x_300

40021K-_ban_de_dt_300_x_300

41041KSET_300_x_300

(4)

(5)

(6)

(7)

 

Quý khách hàng đến đây trong những ngày này sẽ có được giá tốt.

TAG:

Ý kiến bạn đọc