Khuyến mãi tại METRO

Thứ năm, 11/11/2010
Nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn khách hàng thân thiết của METRO, Cty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành phối hợp với METRO thực hiện chương trình khuyến mãi một số mặt hàng do Đức Thành sản xuất trên hệ thống METRO toàn quốc.
Từ 11/11/2010 – 08/12/2010 Gỗ Đức thành có tham gia chương trình khuyến mại trên METRO, giảm giá trong hệ thống siêu thị METRO những mặt hàng sau:
- Kệ báo và tạp chí thanh tròn lớn 40*20*37 (Mã số : 42341) - (1)
- Hàng rào chìa khóa 4 thanh (Mã số: 45231)
- (2)
- Tủ treo chìa khóa (Mã số: 41231) - (3)
- Kệ CD 18 đĩa Đức Thành (Mã số: 41041K) - (4)
- Xe đẩy cafe 2 ngăn 59*35*81 (Mã số: 21521) - (5)
- Bàn trà chân sắt TN 46*31*19 (Mã số: 33201) - (6)
- Kệ CD 2 tầng tháo rời 51*40*41 (Mã số: 31671) - (7)
- Ghế tròn chân dẹp TN D30*40 (Mã số: 31061) - (8)
- Bàn điện thoại nhỏ Đức Thành (Mã số: 31011) - (9)
- Kệ góc 3 tầng Đức Thành (Mã số: 40021K) - (10)
- Kệ giày dép 3 tầng (Mã số: 47371) - (11)
Hình ảnh các sản phẩm được khuyến mãi:
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="ke_giay" src="http://goducthanh.demo181.trust.vn/images/stories/san-pham/san-pham-ban-ghe/ke_giay.jpg" width="87" height="73" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="31011K_300_x_300" src="http://goducthanh.demo181.trust.vn/images/stories/31011K_300_x_300.jpg" width="91" height="91" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="40021K-_ban_de_dt_300_x_300" src="http://goducthanh.demo181.trust.vn/images/stories/40021K-_ban_de_dt_300_x_300.jpg" width="92" height="92" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="41041KSET_300_x_300" src="http://goducthanh.demo181.trust.vn/images/stories/41041KSET_300_x_300.jpg" width="93" height="93" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">(4)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(5)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(6)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(7)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KM01

KM01

KM01

KM01

(1)

(2)

(3)

(4)

KM01

KM01

KM01

KM01

(5)

(6)

(7)

(8)

KM01

KM01

KM01

(9)

(10)

(11)

 

 

Quý khách hàng đến đây trong những ngày này sẽ có được giá tốt.

TAG:

Ý kiến bạn đọc