Khối văn phòng

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 09/01/2019 Nhân viên sale – Xuất khẩu 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/4/2019
2 09/01/2019 Phụ kho (P.Nội địa) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/4/2019
3 09/01/2019 Thủ kho (P.KHTH) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/4/2019