Khối văn phòng

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 18/04/2019 Nhân viên P.KHTH 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/05/2019
2 13/03/2019 Nhân viên kế toán kho 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/04/2019
3 11/03/2019 Nhân viên kế hoạch tổng hợp 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/04/2019
4 04/03/2019 Nhân viên sale - Nội Địa 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/04/2019
5 09/01/2019 Nhân viên sale – Xuất khẩu 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/4/2019
6 09/01/2019 Thủ kho (P.KHTH) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/4/2019