Khối văn phòng

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 31/01/2018 Nhân viên sale – Xuất khẩu 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 30/04/2018
2 24/01/2018 Nhân viên Marketing 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 01/04/2018
3 07/11/2017 NHÂN VIÊN SALE – NỘI ĐỊA 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 31/03/2018
4 11/02/2017 Nhân viên Bảo vệ 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 31/03/2018