Khối văn phòng

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 01/06/2017 Nhân viên Marketing 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 01/09/2017
2 01/06/2017 Nhân viên sale – Xuất khẩu 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 01/09/2017
3 11/02/2017 Nhân viên Bảo vệ 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM 01/09/2017