Gỗ Đức Thành tăng cổ tức 2013 lên 30%

Thứ năm, 01/05/2014

Lợi nhuận chưa phân phối của công ty còn nhiều nên đại hội đã thông qua điều chỉnh từ 25 % lên 30%.

Tại đại hội cổ đông Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành (Mã CK: GDT), cổ đông đã đề nghị công ty nâng mức chia cổ tức từ 25% lên 30%.

Một cổ đông khác đề nghị, ngoài việc tăng cổ tức trong năm 2013, công ty nên chia thêm cổ phiếu thưởng. Cuối cùng cổ đông đã thông qua mức cổ tức 30% cho năm 2013.  

Chủ tịch HĐQT Lê Hải Liễu cho biết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty còn 42,25 tỷ đồng, nên nếu năm nay không có lợi nhuận vẫn có tiền để chia cổ tức cho cổ đông. HĐQT tiếp tục cân nhắc mức chia năm nay 30%.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua chỉ tiêu doanh thu năm nay 252,8 tỷ đồng, tăng 7% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 44,79 tỷ đồng, tăng 23%. Hiện quý I, công ty đạt 11 tỷ đồng lợi nhuận. Năm nay công ty sẽ mở rộng nhà máy ở Tân Uyên thêm hơn 8.000m2.

Đại hội cũng đã thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Kim Chinh thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty, đồng thời bổ sung thêm ông Trần Ngọc Hùng vào thành viên ban kiểm soát. Ông Hùng là thạc sỹ tài chính, hiện làm tại Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

Thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm nay cũng được thông qua 900 triệu đồng, chiếm 0,4% tổng doanh thu kế hoạch năm 2014 là 252,8 tỷ đồng.

Năm 2013, công ty đạt doanh thu 238 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm ngoái. Doanh thu xuất khẩu chiếm phần lớn lợi nhuận của công ty này, đạt 188,39 tỷ đồng, còn nội địa 48,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 36,36 tỷ đồng, giảm 5% so với 2012.

Hồng Châu
Theo Vnexpress

TAG:

Ý kiến bạn đọc