Gỗ Đức Thành: Lãi quý 2 giảm do giảm giá bán để chia sẻ khó khăn với khách hàng

Thứ sáu, 24/07/2020

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của Gỗ Đức Thành (Hose: GDT) đạt 88 tỷ doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. LNST đạt 16 tỷ, giảm 25% so với cùng kỳ do GDT chủ động giảm giá bán để chia sẻ khó khăn với khách hàng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và để đón đầu giai đoạn hậu đại dịch.

Chính động thái này đã giúp khách hàng tin tưởng và gắn bó với GDT, bằng chứng là đơn hàng đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Đặc biệt, có lúc GDT nhận đơn hàng trị giá hơn 700.000 USD chỉ trong 1 tuần khi tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của hàng loạt các công ty lớn trên thị trường đều giảm mạnh, thậm chí có công ty giảm gần 100% lợi nhuận so với cùng kỳ như công ty CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG), nhưng GDT vẫn đạt được 170 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ; LNST đạt 30 tỷ, chỉ giảm 9% so với cùng kỳ.

Với kết quả kinh doanh khả quan, GDT tin rằng kết quả kinh doanh quý 3/2020 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đem đến lợi ích cho cổ đông

Theo CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước là do Công ty phải giảm giá bán để chia sẻ khó khăn với khách hàng khi dịch Covid-19 bùng phát.

gdt-bctc-quy-2-sua

Trong quý 2, doanh thu thuần của Công ty tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 88 tỷ đồng. Song, giá vốn tăng đến 10% khiến lãi gộp GDT giảm nhẹ, còn đạt hơn 27 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong quý 2/2020 nhích nhẹ so cùng kỳ góp phần làm lãi ròng của GDT giảm 25%, đạt gần 16 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước là do Công ty phải giảm giá bán để chia sẻ khó khăn với khách hàng khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lãi ròng của GDT đạt 30 tỷ đồng, giảm 9% so với nửa đầu năm trước.

GDT đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu 394 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 15%  so với thực hiện của năm 2019 và 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với kết quả nửa đầu năm, GDT mới thực hiện được 35% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm 2020.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty giảm từ 23 tỷ đồng xuống còn 15 tỷ đồng, tương đương giảm 36% so với nửa đầu năm trước, chủ yếu do khoản chi khác cho hoạt động kinh doanh tăng.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của GDT giảm 6% so với đầu năm, về mức 365 tỷ đồng chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 80%, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31%.

gdt-can-doi-ke-toan

Về nguồn vốn, Công ty duy trì tỷ lệ nợ phải trả ở mức 25% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 17% so với đầu năm.

Mở đầu phiên 21/07, thị giá cổ phiếu GDT giao dịch ở mức 30,150 đồng/cp, giảm 14% so với đầu năm.

Khang Di
Nguồn: 
vietstock.vn 24/07/2020 

TAG:

Ý kiến bạn đọc