Gỗ Đức Thành hoàn thành vượt kế hoạch năm 2017, đặt mục tiêu doanh thu 400 tỷ năm 2018

Năm 2017, trong bối cảnh giá gỗ cao su tăng cao đột biến, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, tuy nhiên, Công ty Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu đề ra.
 
Kết quả kinh doanh năm 2017 của GDT ước đạt 361,5 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016, vượt 2% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế toàn công ty ước đạt 99,2 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2016, hoàn thành 97% kế hoạch năm 2017. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 6.323 đồng. 

Đạt được kết quả trên, đó là nhờ GDT luôn linh hoạt trong việc thu mua nguyên liệu, duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp truyền thống và có chính sách kiểm soát đầu vào tốt. Bên cạnh đó, GDT đã áp dụng nhiều giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất để tiết giảm chi phí, nhân công cũng như sử dụng hiệu quả nguyên liệu.

Hinh_xuong_san_xuat


Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2017, Ban điều hành dự kiến sẽ trình Hội đồng quản trị công ty xem xét kế hoạch doanh thu năm 2018 xấp xỉ 400 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.

Ông Lê Hồng Thắng – Tổng giám đốc công ty cho biết thêm, thị trường xuất khẩu có tín hiệu tốt nhưng giá nguyên liệu vẫn ở mức cao tiếp tục là khó khăn đối với các doanh nghiệp gỗ. Tuy nhiên, với chính sách chăm sóc khách hàng tốt, chất lượng sản phẩm ổn định, đảm bảo giao hàng đúng hạn, Ban điều hành GDT vẫn tự tin đặt ra mục tiêu như trên. Tính đến thời điểm hiện nay, GDT đã nhận đủ đơn hàng cho quý 1/2018.


Thùy Dương