Điều không tin đã trở thành hiện thực - Cổ tức năm 2016 của công ty GDT dự kiến chia 60%

Thứ sáu, 17/02/2017

Thứ Sáu, ngày 17-02-2017

Một năm lại trôi qua đối với hành trình phát triển của công ty Gỗ Đức Thành, các báo cáo tài chính đã được tổng kết, và niềm vui lại một lần nữa ngập tràn!

Kết thúc năm tài chính 2016, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty đạt 323,6 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu chỉ tăng 9,4% so với năm 2015 nhưng tổng lợi nhuận sau thuế lại đạt đến  95,4 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2015; trong đó lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính là 76,8 tỷ đồng (số liệu trước kiểm toán). Lý do của sự tăng trưởng lợi nhuận vượt trội này là do trong năm 2016, Gỗ Đức Thành đã chuyển nhượng thành công lô đất Mỹ Phước 2 ở Bình Dương; việc chuyển nhượng này đã giúp thu hồi vốn đầu tư đồng thời mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty và cổ đông.  

1

2

Với những số liệu khả quan trên, tại cuộc họp HĐQT tổng kết năm 2016 diễn ra vào ngày 14/02/2017, các thành viên HĐQT của Gỗ Đức Thành đã bàn bạc và thống nhất sẽ đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tăng mức cổ tức năm 2016 từ 35% (theo tinh thần Nghị quyết cũ) lên 60% (toàn bộ 60% bằng tiền mặt hay vừa tiền mặt vừa cổ phiếu sẽ do ĐHĐCĐ quyết định). Điều đáng ghi nhận là trong năm 2016, công ty đã ứng trước 35% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông rồi.

Sau nhiều năm tăng trưởng ổn định với mức chia cổ tức hàng năm vào khoảng 35-50%. Đặc biệt với mức cổ tức 60% của năm 2016, cổ phiếu GDT được xem là một trong những cổ phiếu đầy tin cậy và đáng đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này thật xứng đáng với các danh hiệu mà công ty đã đạt được trong thời gian qua như “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Forbes bình chọn và “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do Báo Nhịp Cầu Đầu tư bình chọn.

Tính đến 10 giờ 15 phút ngày 17/02/2017, cổ phiếu Gỗ Đức Thành được giao dịch ở mức giá 61.000 đồng. Điều này thật sự là một tín hiệu lạc quan, một món quà đầu năm có ý nghĩa mà công ty muốn dành tặng cho các cổ đông thân yêu của mình.

Việt Ảnh