GDT tiếp tục mang lại lợi nhuận cho cổ đông

Thứ sáu, 09/12/2016

Công ty Gỗ Đức Thành (Mã CK: GDT) đặt mục tiêu năm 2016 đạt 334 tỷ đồng doanh thu và 93,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần bình quân trên 10%/năm và đạt 500 tỷ đồng vào năm 2019.
Kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2016, GDT đạt 282 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đạt 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm (74,6 tỷ đồng). Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tháng 12/2016 GDT sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trước 50% đất Mỹ Phước 2 cho đối tác và lợi nhuận sau thuế mang lại từ việc chuyển nhượng này là 13 tỷ đồng. 

Với kết quả kinh doanh khả quan nên Hội đồng quản trị GDT quyết định dành món quà đặc biệt cho Cổ đông hiện hữu nhân dịp năm mới 2017 là tiếp tục tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) bằng tiền mặt với số tiền chi trả gần 21,4 tỷ đồng. Nguồn tiền chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế của công ty.

•    Ngày đăng ký cuối cùng     : Thứ hai 19/12/2016
•    Ngày thực hiện chia            : Thứ năm 29/12/2016

Trước đó, ngày 17/11/2016, GDT đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Như vậy, công ty đã tạm ứng cả hai đợt năm 2016 là 35%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GDT đang được các quỹ đầu tư trong và ngoài nước tín nhiệm vì là doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ổn định, bền vững. Thời gian qua, giá cổ phiếu trải qua nhiều phiên tăng điểm khá mạnh và hiện giao dịch ở mức 53.000-55.000 đồng/cổ phiếu.

Tuyết Vân