ĐHĐCĐ 2018 GDT: Cổ tức 70%, duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10%

Thứ hai, 23/04/2018

ĐHĐCĐ năm tài chính 2017 của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) được tổ chức vào ngày 21/04/2018. ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 tăng trưởng 12% doanh thu và 6% lợi nhuận. GDT chia cổ tức 70% cho năm 2017, đồng thời sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2018 ước đạt 13%.

photo1524304756643-1524304756643986455781

Lợi nhuận 2017 cán mốc 100 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng trong năm 2018

2017 là năm đầy thách thức với GDT khi giá nguyên liệu liên tục tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí đầu vào. Đứng trước nhiều khó khăn, Ban giám đốc (BGĐ) đã có những bước đi phù hợp, kịp thời để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, hầu như các chỉ tiêu tài chính đều gần như hoàn tất, cán mốc kế hoạch đề ra.

Doanh thu năm 2017 đạt hơn 362.2 tỷ đồng tăng mạnh 12% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 6% tương đương 101.2 tỷ đồng, đây là năm đầu tiên Công ty cán mốc lợi nhuận 100 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2017 bao gồm lợi nhuận chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước (lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng lô đất là 18.4 tỷ đồng), nếu loại khoản lợi nhuận này thì lợi nhuận đạt 82.8 tỷ đồng tăng trưởng 7% so với lợi nhuận điều chỉnh năm 2016.

Kết quả kinh doanh năm 2017 (Đvt: Tỷ đồng)

Nguồn: GDT

BGĐ nhận định năm 2018 sẽ là năm khó khăn do giá nguyên liệu vẫn ở mức cao nhưng GDT cố gắng khắc phục và sẽ đạt được mức tăng trưởng tốt. Công ty đặt kế hoạch doanh thu vào khoảng 410 tỷ đồng tăng 13%, lợi nhuận tăng 13% (không còn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước).

Bà Lê Hải Liễu cho biết doanh thu nội địa và xuất khẩu GDT nhận được vào khoản 180 tỷ đồng và ước đạt gần 50% kế hoạch năm, nhận định ngành gỗ còn nhiều khó khăn và nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng phá sản, qua đó sẽ tạo cơ hội lớn để GDT chiếm lĩnh thị phần và mở rộng khách hàng. Bà chia sẻ Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018. 

Cổ tức 70%/ mệnh giá năm 2017 và 50-60% năm 2018.

GDT sẽ trả cổ tức 70%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (60% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. 40% cổ tức tiền mặt đã được tạm ứng trong năm 2017 và phần còn lại 30% sẽ được chia trong năm 2018, cụ thể như sau:

  • Đợt 1: 20% cổ tức bằng tiền vào ngày 23/08/2017
  • Đợt 2: 20% cổ tức bằng tiền vào ngày 15/12/2017
  • Đợt cuối: 30%/ mệnh giá (20% cổ tức bằng tiền, 10% cổ tức bằng cổ phiếu) sẽ được chia trong năm 2018.

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến cho năm 2018, Công ty dự định chia cổ tức cho cổ đông từ 50-60%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

Bên cạnh đó, GDT cũng tiến hành phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân viên, số lượng dự kiến phát hành vào khoảng 742,792 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 5%) với giá phát hành cho nhân viên không thấp hơn 10,000 đồng/CP, thời gian dự kiến trong năm 2018 và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc này.

Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS và sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty

Năm 2017, do có 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS từ nhiệm, nên Công ty tiến hành bầu lại 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS (bầu mới 1 thành viên BKS và tăng số lượng thành viên BKS từ 3 thành viên lên 4 thành viên) cho nhiệm kỳ 2015-2019. Cụ thể, kết quả bầu cử như sau:

  • Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp được bầu làm thành viên HĐQT
  • Bà Trương Thị Bình được bầu làm thành viên ban kiểm soát
  • Bà Bùi Tường Anh được bầu làm thành viên ban kiểm soát

Bên cạnh đó, GDT cũng tiến hành sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC và quyền lợi cổ đông.

Một số thông tin khác

Trong phần trả lời thắc mắc cổ đông, ban lãnh đạo công ty đã chia sẽ một số vấn đề sau:

Tại sao GDT không có đối thủ cạnh tranh trong nước? GDT lựa chọn lĩnh vực kinh doanh khó cạnh tranh, qua hai đặc điểm sau: Thứ nhất, lựa chọn nguyên liệu là gỗ cây rừng trồng, tạo sự ổn định cho nguồn nguyên liệu đầu vào. Thứ hai, làm những sản phẩm khá đặc thù, đặc biệt, tạo độ khó và đẩy lùi các đối thủ cạnh tranh. Hiện tại đã ngang bằng và có thể cạnh tranh với các sản phẩm Thái Lan, Trung Quốc.

Lợi nhuận quý 1/2018. Doanh thu 82 tỷ, tăng 32% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 18,1 tỷ, tăng 33% so với cùng kỳ. Tồn kho nguyên liệu (gỗ) 38 tỷ, dự kiến sử dụng được 4-5 tháng.

Chưa có kế hoạch nới room. Hiện GDT chưa có kế hoạch nới room lên 100%, nhưng nếu có cơ hội và đem lại giá trị cho doanh nghiệp thì sẽ cân nhắc.

Mạnh Hiếu
FILI

TAG:

Ý kiến bạn đọc