Công ty Gỗ Đức Thành đạt chứng nhận BSCI

Thứ năm, 22/08/2019

Từ khi ra đời năm 2003 thì BSCI ( Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ) đã chứng tỏ được sức ảnh hưởng của mình vào nền kinh tế thế giới nhờ những quy tắc của mình trong Doanh Nghiệp. Đây là Bộ quy tắc đánh giá việc tuân thủ trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp với người lao động.

Và đầu tháng 8/19 vừa qua, Tổ chức Bureau Veritas đã đến Công ty cổ phần Gỗ Đức Thành thực hiện việc đánh giá nhà máy theo tiêu chuẩn của BSCI. Kết quả đánh giá lần này Đức Thành đạt mức C trong 5 mức ( A, B, C, D, E ) tức là đạt 3/5 mức tiêu chuẩn. Để đạt được kết quả này là sự nổ lực của Ban Điều hành cùng tập thể CB-CNV toàn Công ty, điều này càng chứng tỏ Công ty Đức Thành luôn cam kết thực hiện hệ thống BSCI hoạt động trên các nguyên tắc phù hợp với luật pháp Việt Nam và công ước Quốc tế. Tiêu chuẩn BSCI có những nội dung quan trọng là:

  1. Tuân thủ pháp luật.
  2. Tự do lập Hội và Quyền thương lượng tập thể.
  3. Cấm phân biệt đối xử.
  4. Thù lao công bằng.
  5. Thời Giờ làm việc.
  6. An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc.
  7. Cấm sử dụng Lao động trẻ em.
  8. Cấm Cưỡng bức Lao động và các Biện pháp kỷ luật.
  9. Các vấn đề về an toàn và môi trường.
  10. Hành vi kinh doanh có đạo đức

Việc này cũng cho thấy ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành kế hoạch sản xuất, Công ty Đức Thành còn hướng đến mục tiêu khác trong đó có nội dung cải thiện tốt nhất điều kiện làm việc, chăm lo cho sức khỏe cho người lao động, tạo môi trường làm việc tốt và an toàn.

Khi đạt chứng nhận BSCI đối với các đối tác kinh doanh, khách hàng của Công ty Đức Thành lại có thêm một niềm tin mới, niềm tin về sự tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu. Việc tuân thủ tiêu chuẩn của BSCI đạt được lần này càng minh chứng cho những sản phẩm sản xuất tại Gỗ Đức Thành ngày càng được tuân thủ những cam kết đối với các tiêu chuẩn.

Hồng Hạnh

TAG:

Ý kiến bạn đọc