Chương trình khuyến mãi

Chủ nhật, 06/02/2011
Nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn khách hàng thân thiết của BigC, Cty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành phối hợp với BigC thực hiện chương trình khuyến mãi một số mặt hàng do Đức Thành sản xuất trên hệ thống BigC toàn quốc.
Từ 07/02/2011 – 29/02/2011 Gỗ Đức thành có tham gia chương trình khuyến mại trên BigC, giảm giá trong hệ thống siêu thị BigC những mặt hàng sau:
- Rế tròn trái tim (Mã số : 09191) - (1)
-
Thớt chữ nhật mỏng (Mã số: 02901 ) - (2)
- Thớt tò vò 300 (Mã số: 01074) - (3)

Hình ảnh các sản phẩm được khuyến mãi:
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="ke_giay" src="images/stories/san-pham/san-pham-ban-ghe/ke_giay.jpg" width="87" height="73" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="31011K_300_x_300" src="images/stories/31011K_300_x_300.jpg" width="91" height="91" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="40021K-_ban_de_dt_300_x_300" src="images/stories/40021K-_ban_de_dt_300_x_300.jpg" width="92" height="92" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="41041KSET_300_x_300" src="images/stories/41041KSET_300_x_300.jpg" width="93" height="93" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">(4)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(5)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(6)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(7)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

09731

07901

02901

(1)

(2)

(3)

 

Quý khách hàng đến đây trong những ngày này sẽ có được giá tốt.

TAG:

Ý kiến bạn đọc