Cho căn phòng bé

 • Kích thước 12.5 x 4.5 x 11.4 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su + MDF
 • Đóng gói Cặp/màng co/hộp màu, 8 hộp/ thùng
 • Độ tuổi 3+
  • Kích thước 14 x 7 x 19 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su + MDF
  • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co, 20 cái/ thùng
  • Độ tuổi 3+
   • Kích thước 40 x 16 x 1 cm
   • Nguyên liệu Ván MDF
   • Đóng gói Cái/màng co,10 cái thùng
   • Độ tuổi 3+
    • Kích thước 40 x 16 x 1 cm
    • Nguyên liệu Ván MDF
    • Đóng gói Cái/màng co,10 cái thùng
    • Độ tuổi 3+
     • Kích thước 40 x 16 x 1 cm
     • Nguyên liệu Ván MDF
     • Đóng gói Cái/màng co,10 cái thùng
     • Độ tuổi 3+
      • Kích thước 40 x 16 x 1 cm
      • Nguyên liệu Ván MDF
      • Đóng gói Cái/màng co,10 cái thùng
      • Độ tuổi 3+
       • Kích thước 40 x 16 x 1 cm
       • Nguyên liệu Ván MDF
       • Đóng gói Cái/màng co,10 cái thùng
       • Độ tuổi 3+
        • Kích thước 40 x 16 x 1 cm
        • Nguyên liệu Ván MDF
        • Đóng gói Cái/m.co, 10 cái/thùng
        • Độ tuổi 3+
         • Kích thước 21.5 x 24 x 3 cm
         • Nguyên liệu Ván MDF
         • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co, 24 cái/thùng
         • Độ tuổi 3+