Chinh phục thử thách

 • Kích thước 10 x 8 x 17 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Bộ/hộp màu, 24 hộp/thùng
 • Độ tuổi 5+
  • Kích thước 6.7 x 6.7 x 3.5 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/ bao nylon/ nhãn, 60 cái/thùng
  • Độ tuổi 6+
   • Kích thước 21 x 7.5 x 6.3 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Bộ/màng co/ hộp màu, 24 bộ / thùng
   • Độ tuổi 6+
    • Kích thước 21 x 7.5 x 6.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/ màng co/hộp màu, 12 hộp/ thùng
    • Độ tuổi 6+
     • Kích thước 8 x 5.5 x 10.2 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/ hộp màu, 60 cái/thùng
     • Độ tuổi 6+
      • Kích thước 9 x 9 x 8.2 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Bộ/màng co/ hộp màu, 48 cái/thung
      • Độ tuổi 6+
       • Kích thước 7 x 6 x 8 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/ bao nylon/ nhãn, 24 cái/thùng
       • Độ tuổi 6+
        • Kích thước 53 x 12.2 x 7.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su + ván MDF
        • Đóng gói Cái/nhãn/ màng co, 12 cái/ thùng
        • Độ tuổi 4+
         • Kích thước 13.8 x 9.8 x 4.3 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/ hộp màu, 12 cái/ thùng
         • Độ tuổi 3+
          • Kích thước 16 x 16 x 10.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/ hộp màu, 12 hộp/thùng
          • Độ tuổi 3+
           • Kích thước 25 x 25 x 27.5 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/ màng co/hộp màu, 12 hộp/ thùng
           • Độ tuổi 5+
            • Kích thước 14.2 x 14.2 x 4.3 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/ nhãn/ hộp PVC, 12 hộp/ thùng
            • Độ tuổi 3+