Các loại máng áo

 • Kích thước 22 x 8 x 14,9 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su và giấy couche
 • Đóng gói Cái/hộp màu/ 24 cái/thùng
  • Kích thước 44 x 28.5 x 1.2 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói 5cái/màng co, 40 cái/thùng
   • Kích thước 44 x 22.5 x 1 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói 10cái/màng co40 cái/thùng
    • Kích thước 31 x 14 x 1.2 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói 5 cái/màng co,60 cái/thùng
     • Kích thước 405 x 225 x 12 cm
     • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
     • Đóng gói 10cái/màng co 40 cái/thùng
      • Kích thước 44 x 13 x 9.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 20 cái/thùng
       • Kích thước 44 x 10 x 9.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/màng co, 20 cái/thùng