banner

Các loại kệ

 • Kích thước 29.5 x 12 x 8.5 cm.
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/barcode, 24 cái/ thùng.
  • Kích thước 15 x 50.5 x 32 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Gỗ cao su
   • Kích thước 66 x 20 x 36 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói cái/ màng co,6 cái/ thùng
    • Kích thước 66 x 20 x 36 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói cái/ màng co,6 cái/ thùng
     • Kích thước 66 x 20 x 24 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói cái/ màng co,8 cái/ thùng
      • Kích thước 77 x 26.5 x 48 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói cái/ màng co,4 cái/ thùng
       • Kích thước 32 x 32 x 68 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/ thùng
        • Kích thước 66 x 20 x 24 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói cái/ màng co,8 cái/ thùng